Variatie in Vee

Variatie in Vee

variatie_in_vee

Snel overzicht

Op de boerderij wordt de diversiteit van het leven bedreigd. Steeds minder dieren krijgen steeds meer nakomelingen. Een gebrek aan genetische variatie in het gevolg. Door inteelt kunnen gezondheidsproblemen ontstaan, en ongemerkt kunnen bepaalde eigenschappen verdwijnen. Ook de variatie in ons landschap en zelfs op ons bord verdwijnt. Dit cahier biedt een helder overzicht van de stand van de wetenschap rond het behoud van zeldzame huisdierrassen.

 

Dit cahier Variatie in vee is als PDF beschikbaar.

 

Productbeschrijving

Het in stand houden en conserveren van rassen is een belangrijke voorwaarde voor het garanderen van de genetische variatie die fokkers nu en straks nodig hebben. Deze variatie staat onder druk. De zeldzame rassen van landbouwhuisdieren worden bedreigd. De verwachting is dat de komende 50 jaar de wereldwijde vraag naar voedsel afkomstig van dieren met 200 procent zal toenemen. Dat zal waarschijnlijk gepaard gaan met een verdere intensivering van de veehouderij en dus met het verder verdwijnen van zeldzame huisdierrassen. Het behouden en benutten van genetische diversiteit met oorspronkelijke Nederlandse rassen beslaat twee onderdelen: het veiligstellen en conserveren van de genetische variatie in de vorm van zaad in een genenbank, en het levend conserveren en benutten van de verschillende rassen van landbouwhuisdieren door gebruikers van deze rassen, maar ook door het gebruik van goed (kuil)voer voor vee middels de juiste landbouwfolie. DNA koeien samenstelling melk & discussie over veeinteelt.

Aansluitend op Variatie in vee:

PrimeVal levert premium supplementen voor paarden, gebruikt door internationale topruiters