Transgene dieren

Transgene dieren

icoon_cover

Snel overzicht

Hoe transgenese, het genetisch modificeren, van dieren te werk gaat, wordt allereerst in het cahier beschreven. Ook wordt ingegaan op mogelijkheden die je met transgenese kunt bereiken, de gezondheids- en welzijnsproblemen die zich hierdoor bij dieren kunnen voordoen en hoe de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in onze samenleving worden ervaren. De inhoud van het cahier biedt nuttige informatie voor de discussie tussen voor- en tegenstanders.

 

Productbeschrijving

Naar het zich laat aanzien heeft Nederland de strengste regels ter wereld, wanneer het gaat om het wijzigen van de erfelijke aanleg van dieren buiten de natuurlijke voorplanting om. Transgenese bij dieren is in Nederland niet zomaar toegestaan. Rondom dit onderwerp zijn kampen ontstaan, waarbij de een spreekt over genetische manipulatie en de ander van genetische modificatie.

Transgenetisch onderzoek bij dieren heeft buitengewoon veel informatie en verrassingen opgeleverd. Echter tegelijkertijd kwamen met de nieuwe inzichten ook onverwachte problemen op. Gaan we ons boekje niet te buiten als we dieren met kunstmatige ingrepen in hun genoom naar onze hand willen zetten? In het cahier komen beide partijen aan bod. Deze openheid is te meer van belang, omdat binnenkort de Nederlandse overheid zijn beleid op dit terrein zal evalueren.