Speuren naar sporen

Speuren naar sporen

speuren_naar_sporen

Snel overzicht

In dit cahier komen de vele facetten van de gerechtelijke geneeskunde en andere biomedische wetenschappen aan de orde. Pathologen, antropologen, lijkschouwers, toxicologen, genetici, entomologen en nog vele andere biomedische onderzoekers maken gebruik van lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, genetische tests, determinatie van insecteren en vele andere middelen om de ‘waarheid te achterhalen’.
De gemiddelde televisiekijker ziet per week heel wat uitzendingen voorbij komen waarin ernstige delicten, sporenonderzoek, verhoren en rechtszaken aan de orde komen. Niet altijd komt daarbij een beeld naar voren dat overeenstemt met de huidige (Nederlandse) stand van zaken. Dit cahier biedt beknopt, maar vrij volledig overzicht van het biomedische onderzoek dat bijdraagt aan de oplossing van misdrijven van een ‘zuivere rechtsgang’.

Dit cahier Speuren naar sporen is ook als PDF beschikbaar.

 

Productbeschrijving

Vrijwel dagelijks worden wij via de media geïnformeerd over misdrijven zoals moorden, het toebrengen van ernstige letsels en verkrachtingen, kortom al het slechte dat mensen elkaar kunnen aandoen. . Wanneer u ernstig letsel heeft opgelopen dan heeft u in Nederland het recht om een letselschadespecialist in te schakelen. Een letselschadebureau is in staat om smartengeld voor u te claimen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een (strafrecht) advocaat in te schakelen. Ons rechtsvaardigheidsgevoel wil dat daders opgespoord worden en hun straf ondergaan. Maar dit moet wel zorgvuldig geschieden, opdat geen onschuldigen veroordeeld worden. Helaas zitten soms onschuldige verdachten vast en ‘echte daders’ gaan vrijuit indien ze niet opgespoort worden of als hun schuld niet bewezen kan worden. De samenleving heeft voor onderzoek, opsporing en eventuele veroordeling een omvangrijk apparaat in de vorm van politiediensten en de rechterlijke macht. Waar mensen de lichamelijke integriteit van medemensen schenden, is er een medisch aspect aan delicten. Medische expertise kan dan bijdragen aan waarheidsbevinding en bewijsvoering. Dit is het terrein van de forensische geneeskunde.