Pillen op Maat

Pillen op maat

file_1_5

Snel overzicht

Hoe worden medicijnen en behandelingen die afgestemd zijn op de individuele patiënt op basis van zijn erfelijke gesteldheid, toegepast? Wat zijn de gevolgen voor patiënten, artsen, verzekeringsmaatschappijen en de maatschappij als geheel?

Dit cahier Pillen op maat is als PDF beschikbaar.

 

Productbeschrijving

Pillen op maat is, evenals het Engelse personal pills een populaire aanduiding van de toepassingen van een nog jonge maar veelbelovende tak van wetenschap: de farmacogenetica. De farmacogenetica bestudeert de relatie tussen de reacties van de individuele patiënt op geneesmiddelen en zijn genetische constitutie, zoals die vastligt in het DNA. Dat DNA, dat uit ongeveer drie miljard bouwstenen bestaat, is weliswaar voor het overgrote deel bij iedereen hetzelfde, maar zo eens per duizend bouwstenen vind je tussen elke twee mensen wel een verschil. We lijken in grote lijnen op elkaar, maar we zijn niet identiek, zoals aan onze buitenkant goed te zien is.Die verschillen zijn er een belangrijke oorzaak van dat de manier waarop ons lichaam op een geneesmiddel reageert niet voor iedereen hetzelfde is. Als medicijnen zo gemaakt kunnen worden dat met die verschillen rekening wordt gehouden, zodat we van tevoren kunnen bepalen of een middel voor een bepaalde patiënt wel of niet geschikt is, kunnen we ziekten veel efficiënter behandelen en veel narigheid voorkomen.

Bijdragen van: F.A. Wolff, J.M.A. Sitsen, J.C. Pronk, E.J. Pronk, D.L. Willems, H.J. Guchelaar, G.S.F. Ruigt, J.A. Gossen, P.M.A. Groenen, L.L.E. Bolt en J.J.M. van Delden.