Over Bevolking

Over bevolking

over_bevolking

Snel overzicht

In dit cahier ‘Over Bevolking’ zetten deskundigen van diverse pluimage uiteen hoe de Nederlandse bevolking en de wereldbevolking de afgelopen eeuwen zijn veranderd.

Dit cahier Over bevolking is als PDF beschikbaar.

 

Productbeschrijving

Is Nederland nou vol of niet? Feit is dat Nederland een van de dichtstbevolkte landen ter wereld is. Toch leven, zo op een kluitje, in relatieve pais en vree samen. Dat valt niet te zeggen over een aantal andere delen van de wereld, die op dit moment in totaal ruim zes miljard zielen telt en hard op weg is naar de tien miljard bewoners. Gebieden die vaak lang niet zo dichtbevolkt zijn als Nederland. Er zijn dan ook heftige discussies over de vraag wat overbevolking inhoudt en of de Aarde overbevolkt is.Sommigen menen dat het tij van een groeiende wereldbevolking snel moet worden gekeerd en we ernst moeten maken met een wereldwijde geboortebeperking. Want catastrofen, zelfs oorlogen, rond de beschikbaarheid van voedsel, grondstoffen, schoon water, milieu en ruimte liggen in het verschiet. Anderen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat de wal het schip vanzelf zal keren. De mondiale stijging van de welvaart zal het aantal geboorten doen afnemen en technologische oplossingen zullen catastrofen voorkomen, verwachten zij.

In dit cahier ‘Over Bevolking’ zetten deskundigen van diverse pluimage uiteen hoe de Nederlandse bevolking en de wereldbevolking de afgelopen eeuwen zijn veranderd. Ze besteden aandacht aan de oorzaken daarvan, maar ook aan de gevolgen. Ze vergelijken de situatie in Nederland met die in andere landen en ook met de gebeurtenissen in het dierenrijk. Diverse toekomstscenario’s passeren de revue en de gevolgen van ontgroening, vergrijzing, migratie, leefstijl en het krimpen en groeien van de bevolking worden besproken.