Hoe bevalt de zwangerschap

Hoe bevalt de zwangerschap

pdfwebsitezwangerschap

Snel overzicht

Geldt de Nederlandse zwangerschapszorg nog wel als een van de beste ter wereld?

 

Productbeschrijving

Geldt de Nederlandse zwangerschapszorg nog wel als een van de beste ter wereld? Nederland behoort qua aantal doodgeboren of kort na de geboorte overleden kinderen niet tot de Europese voorhoede. Daarnaast stijgt het percentage kunstverlossingen en keizersneden zorgwekkend. Het nieuwe cahier ‘Hoe bevalt de zwangerschap’ van de stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (BWM) zet alle zwangerschapsfeiten op een rijtje. Daarna is het aan de maatschappij om zijn conclusies te trekken.

De zorg voor het nageslacht is van groot maatschappelijk belang, maar het krijgen van nageslacht is bepaald geen kleinigheid. Daarom zijn rond de zwangerschap veel voorzieningen mogelijk. In het cahier ‘Hoe bevalt de zwangerschap’ staat centraal wat de geneeskunde op dit vakgebied te bieden heeft en wat daarvan in de praktijk wordt gebracht. Hoe goed functioneren de voorlichting, de controle, het onderzoek en de begeleiding? En hoe staat het met de preventie van ongelukken en aangeboren afwijkingen, het medisch ingrijpen waar dat nodig is en de hulp en kunstgrepen als zwanger worden niet vanzelf gaat?

In het cahier komen in zes hoofdstukken de volgende artikelen aan bod: Bezint eer gij bemint. Advisering voorafgaand aan de conceptie, door Erik Steegers, Als het niet vanzelf gaat. Over IVF en andere kunstgrepen, door Jan Kremer, De lange weg en de obstakels. Zwangerschap en aangeboren afwijkingen, door Joep Geraedts, De bevalling door Hein Bruinse, De ontijdige dood. Perinatale sterfte in Nederland, door Gouke Bonsel, Als de roze wolken gaan donderen. Psychiatrische problemen na de bevalling, door Anne Marie van Hulst

 

Orthocor