Brein in beeld

Brein in beeld

brein_in_beeld

Snel overzicht

Het cahier Brein in Beeld gaat over de samenwerking tussen fysici, informatici en technologen die uiterst vooruitstrevende afbeeldingstechnologie ontwikkelen, met psychologen, neurologen, psychiaters, en biomedische onderzoekers. Een samenwerking die leidt tot een inkijk in de hersenen, tot beelden van het werkende brein.

Dit cahier Brein in beeld is ook als PDF beschikbaar.

Productbeschrijving

Het cahier Brein in Beeld gaat over de samenwerking tussen fysici, informatici en technologen die uiterst vooruitstrevende afbeeldingstechnologie ontwikkelen, met psychologen, neurologen, psychiaters, en biomedische onderzoekers. Een samenwerking die leidt tot een inkijk in de hersenen, tot beelden van het werkende brein. Een hersenscan maken is inmiddels gewoon. Met behulp van geavanceerde scanners wordt steeds meer verband gelegd tussen afwijkingen in de hersenen enerzijds en ziekten die te maken hebben met gedrag anderzijds. Ernstige achteruitgang in geheugen, zoals bij de ziekte van Alzheimer, is een bekend voorbeeld. Maar er is een heel scala van aandoeningen waar ook zulke verbanden zijn gevonden. Van schizofrenie, depressie en ADHD tot verslaving, dwangstoornissen en dyslexie. In de kliniek worden de technieken ingezet om die afwijkingen te begrijpen zodat artsen betere diagnosen kunnen stellen en het effect van behandeling kunnen volgen. Ook ondersteunen geavanceerde beeldvormende technieken de chirurg bij hersenoperaties, zoals het verwijderen van tumoren. De nieuwe beeldvormende technieken hebben ook een enorme slinger gegeven aan het hersenonderzoek. Onderzoekers hoeven niet meer te wachten tot een patiënt of vrijwilliger is overleden om vast te kunnen stellen wat in diens hersenen aan de hand is. Ze kunnen het werkende brein onderzoeken. Zo komen ze meer te weten over hoe de hersenen zich gedurende het leven ontwikkelen, op welke manier het brein omgaat met taal of hoe de hersenen leren. De beeldvorming heeft de afgelopen twintig jaar dan ook sterk bijgedragen aan de explosie van kennis over het functioneren van de hersenen.